Okşan Gülşen Uz

Kapak fotoğrafını güncelle
Oguz
Kapak fotoğrafını güncelle

FCADR, CADR Fellow Member, CADR Arabulucu Akademi Üyesi

This user account status is Kabul edildi

This user has not added any information to their profile yet.

MCIArb Arb. Av.
Uz Arabuluculuk
03124267989
05055052443
Cinnah Cad. Alaçam Sok. No: 16/2 Çankaya /ANKARA
Türkiye
English, Türkçe
FCADR, CADR Fellow Member, CADR Arabulucu Akademi Üyesi
F00003

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2001 yılında bitirmiş, 2003-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsünün Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku Lisans Üstü Programlarını tamamlamış , İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Vakıf-Dernek Hukuku, Miras Hukuku, alanında deneyim kazandıktan sonra, 8 yıl süre ile çeşitli vakıf ve dernekler ile bunların ticari şirketlerde kadrolu avukatlık ve hukuk müşavirliği görevlerini yürütmüştür. 2009 yılı Kasım ayından itibaren Uz Hukuk Bürosunda avukat ve danışman olarak çalışmaya başlamıştır.

2009 yılından itibaren Danışmanlık ve Avukatlığın yanı sıra arabuluculuk alanında çok sayıda eğitim ve konferansa katılarak 2013 yılında Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu ilk arabuluculuk sınavına katılarak Adalet Bakanlığı Güncel Arabulucular Siciline 34 sicil numarası ile kayıtlı arabulucu olmuştur.

Türkiye’de gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının da desteklediği çok sayıda arabuluculuk, ileri arabuluculuk ve Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyinin ortak projesi olan arabuluculuk ve aile arabuluculuğu eğitici eğitimi ve seminerlerine katılmıştır.

Ağustos 2016’da The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) arabuluculuk eğitimini ve sınavını tamamlayarak The Chartered Institute of Arbitrators da üye olarak uluslararası akredite arabulucu olmuştur.

Halen aktif olarak Uz Arabuluculuk Bürosu bünyesinde arabuluculuğun yanı sıra CADR, Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda üniversitenin arabuluculuk temel eğitim , arabuluculuk uzmanlık ve uzlaştırma konularındaki sertifikalı eğitimlerinde eğitmenlik yapmaktadır. Bu güne kadar çok sayıda sertifikalı eğitimde yaklaşık 1500 arabulucu ve uzlaştırmacıya ders vermiştir.

Ayrıca Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneğinin 2012 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi Divan Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Arabuluculuk
Uzman Arabuluculuk
Uzlaştırma
Müzakere Teknikleri

The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)
Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi
Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği

02 03 2009-06 06 2009
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Eğitim
Başkent Üniversitesi

01.10.2009-04.10.2009
Pilot Uzlaşma Uygulamaları /Uzlaştırmacı Eğitim Semineri
(Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü-Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı )

Ocak 2010
Uzlaştırmacı Avukat Eğitimi
Ankara Barosu – Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi

Mayıs 2012
Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştırmacı Avukat Eğitimi
Ankara Barosu

19.08.2013-26.08.2013
Arabuluculuk Eğitim TBB- Başkent Üniversitesi

01.08.2016-05.08.2016
The Modüle 1 Mediation Training Course
The Chartered Instıtute Of Arbıtrators

18-20 Kasım 2016
Arabuluculuk Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı – İngiltere Büyükelçiliği

19-21 Haziran 2017
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
Model Eğitici Eğitimi
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Avrupa Konseyi- Sweden-Cepej

06.11.2017- 10.11.2017
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
Aile Arabuluculuğu Model Eğitici Eğitimi
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Avrupa Konseyi- Sweden-Cepej

18.12.2017-24.12.2017
Uzlaştırma Eğitimi
TOBB Üniversitesi - Ankara Barosu - CADR

2015 yılından itibaren
CADR, Türkiye Barolar Birliği , TOBB Üniversitesi , İstanbul Şehir Üniversitesi , İstanbul Ticaret Üniversitesi , Karatay Üniversitesi vb. eğitim kuruluşlarının
Arabuluculuk temel eğitim ,
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk
Uzlaştırma ( mağdur -fail arabuluculuğu )
konularındaki sertifikalı eğitimlerinde eğitmenlik yapmakta olup bu güne kadar yaklaşık olarak 50 sertifikalı eğitimde 1500 arabulucu ve uzlaştırmacıya ders vermiştir.