Üyelik Başvurusu

CADR Üyeliği ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. CADR, üye kabulünde çeşitli koşullar aramaktadır. Mesleki bilgi ve tecrübenize uygun üyelik türü ve koşullarını incelemek için öncelikle üyelik sayfamızı incelemenizi öneririz.

ÜYELİK KABUL DEĞERLENDİRMESİ:

Üyelik başvurusu, bu başvuru formunun doldurularak onaylanması ve varsa eklerinin info@cadr.com.tr adresine gönderilmesi yoluyla yapılır. Başvuru, CADR’nin ilgili komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen adaya elektronik ortamda kabul yazısı gönderilir. Aday, yıllık aidatını CADR internet sitesi üzerinden ödediğinde üyelik işlemi tamamlanır ve üye numarası verilmek suretiyle elektronik ortamda ilgili üyelik derecesinde listelenir. Üyeliğe kabul ile birlikte üyelik sertifikası düzenlenir ve üyenin adresine gönderilir. CADR, üyelik koşullarını değiştirme ve başvuruları susarak veya yazılı olarak reddetme hakkını saklı tutar.

ÜYELİĞİN YENİLENMESİ ve SONA ERMESİ:

Üyelik, her yıl üyelik aidatının ödenmesi ve CADR üyelik beyannamesinin elektronik olarak iletilmesi ile yenilenir. CADR, üyeleri hakkındaki şikâyetleri ilgili komisyonu vasıtasıyla değerlendirir, gerekli hallerde üyeliğin geçici veya süresiz sonlandırılmasına karar verebilir. Üyeliğin süreli, süresiz veya üyelik aidatı ödenmemesi nedeniyle sona ermesi halinde üye, üyelik kısaltmalarını ve haklarını kullanamaz, üyelik sertifikasını en kısa sürede iade eder.

BEYANNAME

Başvurumu destekleyen belgeleri göndereceğimi, yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, yazılı şartları kabul ettiğimi, üyeliğe kabul edilmem halinde Kanunlara ve mesleki etik kurallara riayet edeceğimi, kasten işlenmiş bir suçtan dolayı sabıkalı olmadığımı ve meslekten çıkarılmadığımı, kasten işlenen bir suçtan mahkûm olmam ve meslekten süreli veya süresiz çıkarılmam halinde üyelikten ayrılmayı, üyelik sertifikasını en kısa sürede iade etmeyi, aşağıdaki sözleşme, gizlilik politikası ve şikayet prosedürünü okumayı ve onaylamayı kabul, beyan ve taahhüt ederim.