Ulusal ve Uluslararası Eğitmenlerimizden Bazıları

CADR'nin her biri uluslararası yeterliliklere sahip eğitmenlerini tanıyın.

Corrado Mora

CADR Uluslararası Arabuluculuk Eğitmeni

Corrado Mora, birçok uluslararası ADR organizasyonu ve eğitim kurumuna üye ve akredite arabuluculuk eğitmeni ve akreditasyon denetçisidir.

Sevde Keçer Korkmaz

CADR Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Eğitmeni

Bennar Aydoğdu

CADR Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Eğitmeni

Bennar Aydoğdu, birçok uluslararası ADR organizasyonu ve eğitim kurumuna üye ve akredite eğitmen, avukat ve arabulucudur. Uluslararası tahkim konusundaki uygulama ve eğitmenlik tecrübesi vardır.

Atakan Yıldız

CADR Etkili İletişim ve Beden Dili Uzmanı

Hülya Sapmaz Can

CADR Arabuluculuk ve Uzlaştırma Eğitmeni

Harvinder Singh Bhurji

CADR Uluslararası Arabuluculuk Eğitmeni

Harvinder Singh Bhurji, birçok uluslararası ADR organizasyonu ve eğitim kurumuna üye ve akredite arabuluculuk eğitmeni ve akreditasyon denetçisidir. Ayrıca Birleşik Krallıkta faaliyet gösteren Effective Dispute Solutions Limited'in direktörüdür.

Dilek Yumrutaş

CADR Arabuluculuk Hukuku ve Uygulamaları Eğitmeni

Nur Özden

CADR Uyuşmazlık Analizi, Müzakere ve İletişim Eğitmeni

Şebnem Akçınar

CADR Arabuluculuk Hukuku ve Uygulaması Eğitmeni

Dr. Gülgün Ildır

CADR Arabuluculuk Hukuku ve Uygulamaları Eğitmeni

M. Turgay Bilge

CADR Arabuluculuk Hukuku ve Uygulamaları Eğitmeni

Ayşe Dilek Ergüler

CADR Arabuluculuk ve Aile Arabuluculuğu Eğitmeni

Cansev Turan

CADR Uzlaştırma Hukuku ve Uygulamaları Eğitmeni

Dr. Serhat Eskiyörük

CADR Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Eğitmeni

Dr. Serhat Eskiyörük, birçok uluslararası ADR organizasyonu ve eğitim kurumuna üye ve akredite eğitmen, avukat ve arabulucudur. Uluslararası tahkim konusundaki uygulama ve eğitmenlik tecrübesi vardır.

Okşan Gülşen Uz

CADR Arabuluculuk ve Uzlaştırma Uygulaması Eğitmeni

H. Mehveş Ekşiler

CADR Arabuluculuk Hukuku ve Uygulaması Eğitmeni

Damla Eröncel

CADR Uzlaştırma Hukuku ve Uygulamaları Eğitmeni

Danışmanlar

CADR'nin danışmanlarını tanıyın

Prof. Dr. Arzu Oğuz

Karşılaştırmalı Hukuk ABD Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa S. Özbek

Medeni Usul Hukuku Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ufuk Aydın

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tunay Köksal

Uluslararası Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu

Medeni Usul Hukuku Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nezih Orhon

İletişim Çalışmaları Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık

Medeni Usul Hukuku Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Özgür Oğuz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak

Medeni Usul Hukuku Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Elif Kısmet Kekeç

Medeni Usul Hukuku Öğretim Üyesi
YUKARI