Dilek Yumrutaş

Kapak fotoğrafını güncelle
DilekYumrutas
Kapak fotoğrafını güncelle

ACADR, Associate Member, Yardımcı Arabulucu Üye

This user account status is Kabul edildi

This user has not added any information to their profile yet.

İş Hukuku Uzmanı- Uzman Arabulucu - Avukat -Uzlaştırmacı- Eğitmen - MCIArb
BAB İstanbul Arabuluculuk Merkezi
05323536216
05323536216
Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cad. Gönenoğlu Sk. Fidan Sitesi A Blok No: 14 D.17 Beşiktaş - İstanbul
Türkiye
English, Türkçe, Tatar
ACADR, Associate Member, Yardımcı Arabulucu Üye
A00004

Doğa Hukuk Bürosu ve BAB İstanbul Arabuluculuk Bürosunun kurucusudur.
Lise öğrenimini Ankara Maliye Okulunda, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Mali Hukuk alanında Yüksek Lisans yaptı. Bahçeşehir Üniversitesinde Kamu Hukuku yüksek lisans-doktora programlarında eğitimine devam etmektedir. Gümrük İdareleri Otomasyon Projesi ve Bilge İşletim Sisteminin hayata geçirilmesinde aktif görev ve çalışmalarda yer aldı. Serbest avukat olarak İstanbul’da avukatlık mesleğine başladı. Mesleği süresince Avrupa Topluluğu Hukuku, Avrupa Birliği Mevzuatı, Ceza Hukuku, Uluslar arası Taşıma ve Lojistik Hukuku, Bilişim Hukuku, Sigorta Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku Hukuku, Rekabet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sermaye Piyasaları eğitim programlarına katılarak uluslararası hukuk ve uluslararası mevzuatlarının karşılaştırılması çalışmaları yaptı. Farklı Üniversitelerin Ceza Muhakemeleri Kanunu Sertifikalı Eğitim programları, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Ceza Muhakemesi Hukukunda Doğrudan Sorgu, Çapraz Sorgu ve Duruşma Teknikleri Eğitim Programları ile Uzlaştırmacılık ve Arabuluculuk eğitimlerini tamamladı ve bu alanlarda bilirkişi, avukat, uzlaştırmacı, arabulucu, tahkim hakemi ve tüm bu konularda eğitimci olarak halen mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 2006 yılı ve devamında Uzlaştırmacı siciline kayıtlı ilk uzlaştırmacılardan olup 2013 yılında arabuluculuk siciline kayıtlı ilk arabuluculardandır. 2018 yılında yeni uzlaştırmacı siciline kayıt olarak uzlaştırmacı olmuştur. 500’den fazla arabuluculuk uygulaması ve çok sayıda uzlaştırma uygulaması gerçekleştirmiştir.
İstanbul’da Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik işlemlerinden doğan ihtilaflar, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatına ilişkin ihtilaflardan doğan davalar, Ceza Hukuku, Siber Suçlar, Bilişim Hukuku, Yapay Zeka ev Robot Hukuku,Fikri ve Sınai Haklar; Marka ve Patent haklarına ilişkin ihtilaflar, Sağlık Hukuku,Spor Hukuku,Sözleşmeler Hukuku ile Vergi Hukuku ve vergi ihtilaflarından doğan davalarda avukatlık ve danışmanlığın yanı sıra sözleşmeli Banka avukatlığı, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku ve Mali Hukuk, Gayrimenkul Hukuku, Sigorta Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Dış Ticaret Mevzuatı alanında davalar ve Ticari Şirketlerin genel hukuk danışmanlığı alanlarında hizmet vermiş ve halen belirtilen alanlarda uzman olarak hukuk danışmanı, avukat, tahkim hakemi, uzlaştırmacı, uzman-arabulucu, bilirkişi ve tüm bu alanlarda eğitimci olarak hizmet vermektedir.
Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik ve Dış Ticaret alanında çalışan şirketlere yönelik eğitim seminerlerinin organizasyonu ve meslek içi eğitim programlarında eğitimci olarak görev yapmaktadır.
Uluslar arası ve Ulusal Mediation-Arabuluculuk Mentörlük , CIArb Arbitrator (Hakemlik), Uzman Arabuluculuk, Uzlaştırma Eğitimleri almıştır. Arabuluculuk uluslar arası proje ve eğitimlerinde görev almaktadır. Arabuluculuk Eğitimci Eğitimi programlarına katılmıştır. Vergi ve İdare Hukuku ile Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ilişkin eğitim vermekte ve eser yazım çalışmalarına devam etmektedir. Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Eğitmeni olarak İstanbul Barosu ile Türkiye’deki birçok üniversitede ve Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri , Arabuluculuk, Tahkim ve Uzlaştırma alanında eğitimler vermektedir.
Türkiye’deki ilk arabulucular derneğinin kurucusudur. Üniversitelerde Arabuluculuk, Uzlaştırma, Müzakere Teknikleri, Çatışma Çözümü, Şiddetsiz İletişim, Hukuk Muhakemeleri (HMK) ve Ceza Muhakemeleri (CMK) eğitimleri vermektedir.
İstanbul Barosu Vergi Hukuku Komisyonu Başkan Vekili, İstanbul Barosu Taşıma ve Lojistik Hukuku Komisyonu Başkan Vekili, İstanbul Arabulucular Derneği Kurucu ve ilk dönem YK Başkanı, AGD, Ankara Arabulucular Derneği üyesidir. Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik işlemlerinden doğan ihtilaflar, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatına ilişkin ihtilaflardan doğan davalar, Ceza Hukuku, Siber Suçlar, Bilişim Hukuku, Yapay Zeka ev Robot Hukuku,Fikri ve Sınai Haklar; Marka ve Patent haklarına ilişkin ihtilaflar, Sağlık Hukuku,Spor Hukuku,Sözleşmeler Hukuku ile Vergi Hukuku ve vergi ihtilaflarından doğan davalarda avukatlık ve danışmanlığın yanı sıra sözleşmeli Banka avukatlığı, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku ve Mali Hukuk, Gayrimenkul Hukuku, Sigorta Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Dış Ticaret Mevzuatı alanında davalar ve Ticari Şirketlerin genel hukuk danışmanlığı alanlarında hizmet vermiş ve halen belirtilen alanlarda uzman olarak hukuk danışmanı, avukat, tahkim hakemi, uzlaştırmacı, uzman-arabulucu, bilirkişi ve tüm bu alanlarda eğitimci olarak hizmet vermektedir. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik ve Dış Ticaret alanında çalışan şirketlere yönelik eğitim seminerlerinin organizasyonu ve meslek içi eğitim programlarında eğitimci olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi
İstanbul Barosu Vergi Hukuku Komisyonu Başkan Vekili
İstanbul Barosu Taşıma ve Lojistik Hukuku Komisyonu Başkan Vekili
İstanbul Barosu Tahkim Merkezi YK Üyesi
İstanbul Arabulucular Derneği Kurucu ve ilk dönem YK Başkanı, üyesi
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili
Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sicili
The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)
Ankara Arabulucular Derneği üyesi
Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği üyesi
BAB İstanbul Arabuluculuk Merkezi YK Üyesi
Uyuşmazlık Çözümleri Enstitüsü YK Üyesi
Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

2018 İstanbul Sanayi Odası İş Dünyası ve Ticari Arabuluculuk Semineri
2018 Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Akreditasyonu
2018 CiArb Tahkim Eğitimi
2018 Lojistik, Taşıma , Sigorta Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi (İstanbul Barosu)
2018 TBB Aile Hukuku Eğitimi
2017 İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (Marmara Üniveristesi)
2017 İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırmacı görevi
2017 Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Konferansı
2017 “Uluslararası Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü ( ODR )” konferansına katılmıştır
2016 Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı’na katılmıştır
2016 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Chartered İnstitute of Arbitrators işbirliği ile düzenlenen Uluslararası
Tahkime Giriş Eğitimi
2017 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Eğitimleri (2015-2017)
2017 Arabuluculuk Eğitimleri Eğiticinin Eğitimi
2017 Aile Hukukunda Model Arabuluculuk Eğitici Eğitimi
2017 CMK Kapsamında Uzlaştırmacı Eğitimi (İstanbul Ticaret Üniveristesi
2017 Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetsiz İletişim Atölyesi
2017 Psiko-Onkoloji Eğitimi (Hümanite Tıp Merkezi)
2017 TBB - Arabuluculukta Taraf Vekilliği Eğitimi
2017 TBB - Bilirkişilik ve Aktüerya Hesapları Eğitimi
2017 Arabuluculukta Taraf Vekilliği Eğitimi
(Adalet Bakanlığı-İngiltere Büyükelçiliği İstanbul Ticari Arabuluculuk Modeli Projesi)
2016 Uygulamada Arabuluculuk seminerinde İş Kanunu ve Arabuluculuk Kanunu Tasarısı
2016 Arabulculuk Merkezleri Yönetimi
(Adalet Bakanlığı-İngiltere Büyükelçiliği İstanbul Ticari Arabuluculuk Modeli Projesi)
2016 Arabuluculuk Eğitimcinin Eğitimi
(Adalet Bakanlığı-İngiltere Büyükelçiliği İstanbul Ticari Arabuluculuk Modeli Projesi)
2016 TBB Çapraz Sorgu- Anlattırıcı Sorgu Eğitimleri
2015 Arabuluculuk Uzmanlık - Mentör Arabulucu Eğitimleri
(Adalet Bakanlığı-İngiltere Büyükelçiliği İstanbul Ticari Arabuluculuk Modeli Projesi)
2015 2015 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi UYAP çalıştayları
2015 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Uygulama çalıştayları
2015 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Mevzuat çalıştayları
2015 Şiddetsiz İletişim Eğitimi Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği
2015 Bahçeşehir Üniversitesi Çapraz Sorgu- Anlattırıcı Sorgu Eğitimleri
2015 Türkiye Barolar Birliği ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen
“Arabuluculuk ve Avukatlık” konulu çalıştaya
2014 İleri Arabuluculuk Eğitimi - Etkili İletişim ve Müzakere Teknikleri
2014 Psikoloji Eğitim Seminerleri- Terapi Teknikleri Eğitimleri
2013 Psikoloji Eğitim Seminerleri
2013 Arabuluculuk Temel Eğitimi Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İstanbul Barosu, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, MEF Üniversitesi, TOBB ETU, Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniveristesi, Türkiye Barolar Birliği, Beykent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilgi Üniveristesinde temel arabuluculuk, uzlaştırma , arabuluculukta uzmanlık eğitimleri vermeye devam etmektedir.
2015-2016-2017 yıllarında Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyinin Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Eğitimleri kapsamında 30 ilde Arabuluculuk Becerilerini Geliştirme ve Arabuluculuk Eğitimlerinde eğitimci olarak görev yapmıştır.
Antalya, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul Anadolu, İstanbul Büyükçekmece, Erzurum, Manisa illerinde hakim ve savcılara arabuluculuk eğitimleri vermiştir.
İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde arabuluculuk toplantılarında eğitmci arabulucu ve eş arabulucu görevlerini üstlenmiştir.
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Mersin Ticaret Odası Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, OTİAD, İHKİB, TTSİS,,İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Lojistik Fakütelerinde, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İstanbul Aydın Üniveristesi Hukuk Fakültesinde, İstanbul Barosunda Eğitim Seminerlerinde eğitimci olarak görev almıştır.
Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Tahkim, Arabuluculuk, İş Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık, İleri Arabuluculuk, Arabuluculukta Mentörlük, Uzlaştırma, Ceza Hukuku, CMK, Arabuluculukta Taraf Vekilliği, İletişimi, Müzakere, Çatışma Çözümü, Psikoloji, Aile Arabuluculuğu, Aile Danışmanlığı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Lojistik ve Taşıma Hukuku, Uluslararası Konvansiyonlar, Sigorta Hukuku, Avukatlık Hukuku, Avuklatlık Ücret Sözleşmeleri, İdare ve Vergi Hukuku, Gümrük, Kaçakçılık ve Dış Ticaret Mevzuatı, Yetkilendirilmiş Yükümlü, ISO Belgeleri, Seçim Hukuku alanında eğitimler vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Arabuluculuk, İş Hukuku, Çocuk Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma ve Lojistik Hukuku, Gümrük, Dış Ticaret ve Kaçakçılık Mevzuatı, Seçim Mevzuatı , İletişim alanında web sayfasında ve dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.